top of page
 

​Mi a cserkészet?   

 A magyar cserkészet a gyerekek korának és nemének megfelelő foglalkozás. Legfőbb célja emberebb embert és a magyarabb magyart nevelni, miközben szolgálja az Istent, a hazát (mindkettőt), embertársait és a magyarságot. A cserkész foglalkozás az őrsi közösségen alapszik. A cserkészetben a fiatal neveli a fiatalt. A cserkészetben játszva tanítunk. Minden cserkész fogadalmat tesz, hogy tíz cserkész törvény szerint fog élni.

 

 

 Korosztályok: 

 

 • 5-10 Kiscserkész (kcs.)

 • 10-17 Cserkész (cs.), Leánycs. (lcs.)

 • 16-27 Vándorcserkész (vcs.)

 • 18+ Felnöttcserkész (fncs.)

A Cserkészet Felépítése:
 

őrs –> raj –> csapat –> körzet –> kerület –> szövetség

A Cserkészet Céljai:

 

A Kiscserkész Korban:

 • Jellemnevelés

 • Magyarságismeret(-szeretet)

 • Ügyességfejlesztés

 

A Cserkész Korban:

 • Jellemnevelés

 • Magyarságismeret(-szeretet)

 • Testi Teljesítmény

 • Cserkésztudás

 • Embertársak Szolgálata

Mi a próbarendszer?

A próbarendszer a cserkészet “tananyaga.” Minden korosztálynak meg van szabva, hogy mivel foglalkozzon. Konkrét pontokban van összefoglalva. Ezt követve, a cserkész vezetők a legjobban nevelhetik a gyerekeket a cserkész életre.

Mik a módszerek?

A cserkészetben játszva tanítunk és élménnyel nevelünk. Ezért külön módszereket használunk, hogy ne “iskolásodjon” el a kiképzés.

A kiscserkészet módszerei: játék, ének, mese, magyarságismereti foglalkozás, kézügyesség, bábszínház/bábjáték, sport/torna/ritmika.

A cserkészet módszerei: elméleti és gyakorlati ének, játék, magyarságismeret, kézügyesség.

Mi a munkaterv?

Minden vezető munkatervvel készül fel a cserkész foglalkozásra. Ezáltal kigondolja az őrsvezető, a rajvezető, a csapatparancsnok a heti, havi, negyedévi és évi terveit.

Mit csinál az őrsvezető?

Az őrsvezető (őv.) egy 14-17 éves vezető aki ki van képezve a szakterületén belül (fiú, lány, kiscserkész) a központi vezetőképző táboron és csapat és körzeti továbbképzőkön. Mivel az őrsi foglalkozáson alapszik az egész cserkészet, az őrsvezető az egyik legfontosabb tagja a vezetői karnak. Az őrsvezető levezet 3-6 cserkésznek őrsi foglalkozást és kirándulást. Mivel az őrsvezető a legfiatalabb vezetője a gyermekeknek, vele van a legszorosabb kapcsolatuk.

Mit csinál a rajparancsnok?

A rajparancsnok (rajpk.) egy 17-21 éves vezető aki szintén ki van képezve a szakterületén belül. A rajparancsnok általában segédtiszt (st.) és le van igazolva mint felnött vezető a cserkész szövetségben. A rajparancsnok a rajfoglalkozást és kirándulásokat vezeti, egyezteti és ellenőrzi az őrsvezetők munkáját. A rajparancsnok beosztja a próbarendszer alkalmazását a gyerekek részére és próbáztatja, ill. játszva vizsgáztatja a gyerekeket. Kiértékeli fejlődésüket és az őrsvezetők munkáját.

Mit csinál a csapatparancsnok?

A csapatparancsnok (cspk.) egy 22 éven felüli vezető aki cserkésztisztképzést (cst.) végzett. A csapatparancsnok a csapat élén áll, beosztja az évi programokat munkatervében, felügyeli a rajparacsnokokat és az őrsvezetőket, továbbképzőket vezet nekik, a csapat társadalmi kapcsolata a szülőkkel, a cserkész szövetséggel, az egyházzal kapcsolatban. Minden évben tesz jelentést a szövetségnek a csapat munkájáról.

​Mit csinál a körzet parancsnok?

A körzeti parancsnok egy földrajzilag egymáshoz közel eső városoknak csapatait összetartja. Körzeti programokat és továbbképzőket szervez, hogy kialakuljon a körzet tagjai között a kapcsolat. A cserkészek megszokják egymást és átérzik, hogy a csapaton kívül létezik magyar cserkészet. A körzet parancsnok társadalmi támasz. Mivel a körzet parancsnok általában cserkészcsapattiszt (cscst.) és tapasztalt csapatparancsnok, tanácsadója a csapatparancsnokoknak.

A 4.sz.Bátori József Cscs. a III. kerület (körzet: New York)-hez tartozik.

A mi körzet parancsnokunk Fogarasi Miklós.

Mi a KMCSSZ?

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a már közel 60 éve müködő szövetségünk. A Kárpát-medence határain kívül élő magyar ifjúságot szolgálja. Székhelye New Jerseyben van, 5 kerületből áll (I. Európa, II. Dél Amerika, III. USA & Venezuela, IV. Ausztrália, V. Kanada). A KMCSSZ-nek világszerte kb. 4,000 tagja van 70 csapatban, 11 országban. Folyóiratai a “Magyar Cserkész” és “Vezetők Lapja” cimű újságok amik félévente jelennek meg.

 Magyar Iskola

Az Első Washington DC Környéki Magyar Iskola és Óvoda 2009 októberében alakult meg Washington DC, Maryland és Virginia környéki lelkes szülők összefogásának eredményeként. A felszabadult légkörű, baráti hangulatban
zajló, korosztályokra bontott óvodai és iskolai órák alatt a gyermekek magyar nyelvű énekeket, játékokat tanulnak. Elsajátítják az írás-olvasás tudományát, megismerkednek a magyar történelem fontos eseményeivel és a magyar
hagyományokkal.

További információért vagy jelentkezési szándékukat, kérjük, az alábbi cimen jelezzék:

Kinga Porst Hydras, dcmagyariskola@gmail.com

 

www.dcmagyar.org

 

A CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

 

 1. A cserkész egyeneslelkü és feltétlenül igazat mond.

 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarsághoz tartozik.

 3. A cserkész ahol tud, segít.

 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik  .

 8. A cserkész vídám és meggondolt.

 9. A cserkész takarékos.

 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

​ 

A CSERKÉSZFOGADALOM

Én, ______________________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarsághoz tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.

A KISCSERKÉSZ TÖRVÉNYEK

1. A kiscserkész engedelmes és segítőkész.

2. A kiscserkész szereti a rendet.

A KISCSERKÉSZ ÍGÉRET

Én, ______________________ ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkész törvényt és azt mindenkor megtartom.  

A tisztelgés

Ha a cserkészek fogadalomtételen, zászlófelvonáson, nemzeti ünnepen vesznek részt, akkor a jobb kezükkel tisztelegnek. Sokszor találkozáskor is tisztelgéssel köszöntik egymást. A kezüket vállmagasságba emelik, három ujjuk felfelé mutat, míg a hüvelykujj és a kisujj a tenyér előtt összekapcsolódik.

Ez sokkmindent jelent:

-        a három ujj a cserkészfogadalomra emlékeztet, Istenünk, hazánk és embertársaink iránt teljesítendő kötelességeinkre.

-        az összekapcsolódó ujjak azt jelentik, hogy az idősebb, nagyobb, erősebb cserkész segíti, óvja fiatalabb társát.

  

 

bottom of page