top of page

 

   

 

Mi a cserkészet?

 A cserkészet mindenki számára nyitott, önkéntes ifjúsági nevelő mozgalom, amelynek világszerte pedig 30 millió tagja van és ezzel a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A cserkészet nem az iskola, a család és a vallásos közösség helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelősséget ébreszt a fiúkban és lányokban az iránt, hogy milyen kötelességeink vannak Istennel, másokkal és önmagukkal szemben. Célja, lelki, szellemi és fizikai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy a jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s mint ilyen, bármely közösség - iskola, munkahely, család - hasznos tagjává lehessen.

 

 

Hogyan alakult ki a cserkészet?

 

 

  Lord Robert Baden-Powell (Bi-Pi) angol katonatiszt kalandos élete során megfigyelte, hogy a gyerekekben mennyi leleményesség, ügyesség rejlik, és ha megfelelően vannak irányítva, akkor jellemes embereket lehet belőlük nevelni. Első cserkésztáborát 1907-ben Brownsea szigetén (a Lamanche csatornánál) rendezte meg 24 fiúval. A gyerekeket mindenféle szociális rétegből toborozta, volt köztük gazdag úrigyerek, de szegény munkásfi, és árva, utcagyerek is. A közösségben eggyé kovácsolódott mindenki, a közös egyenruha eltakarta a szociális különbségeket. Tapasztalatait megírta egy könyvben, amely 1908-ban jelent meg "Scouting for boys" címmel. Ez a könyv által terjedt el rohamosan a cserkészmozgalom az egész Világon. A könyv magyar fordításban ma is kapható a Cserkészszövetség üzletében.

 

 

 

 

Miért csekészkedünk külföldön?

 A külföldön, szétszóratásban élő magyar cserkész feladata kettős: becsülettel dolgozik az országért, amely befogadta vagy amelyben született, de éppen úgy szolgálja a magyarságot is, amelyhez kultúrája, családi és nemzeti hagyományai kötik. Ezért a világ egyetlen cserkészeteként — négyes fogadalom­mal — az Isten, haza és embertársak mellett a magyarság szol­gálatát is vállalja.
Cserkészetünk lényegét alkotja a tíz cserkésztörvényben lefektetett ideálok szerinti életvitel, a szolgálat, az önfegyelem. Ez az a szellemi és erkölcsi többlet, amely egyedivé teszi mozgalmunkat és a változó világkörnyezetünkben is maradandó értéket jelentenek. Nevelési módszerünknek, cserkészies életmódunknak pedig tartozékai a szabadban élés, a természet ismerete és szeretete és a gyakorlati képességek, cserkészismeretek fejlesztése.

 

 

Mit csinálnak a cserkészek?

A cserkésznevelés gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik. A heti rendszerességgel tartott összejövetelek, a hétvégi kirándulások, az évközi szolgálatok, a nyári táborozás és az egyéb programok során a cserkészek a cselekedve tanulás módszerével, a gyakorlatban szerzik meg és hasznosítják a megszerezhető ismereteket korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Megtanulnak - sok egyéb mellett - a természetben élni, azt megóvni, tájékozódni, elsősegélyt nyújtani, népdalainkat énekelni, és őszinte örömmel játszani. Így válhatnak az életben is ügyes, magukat föltaláló, saját lábukon is megálló és a szükséges önbizalommal rendelkező, boldog emberekké.

 

 

Lehet-e cserkész az, aki nem jár templomba?

 

 

  A vallás ápolásába nem lehet kívülről beleszólni, így a cserkészmozgalom sem kötelezhet senkit arra, hogy például templomba járjon, vagy imádkozzon. Viszont a cserkészmozgalom valláserkölcsre épít, a cserkészfogadalomban Istennek tartozó kötelességre esküszik fel a cserkész. A cserkészszertartásokon imádkozunk és valljuk az egyház tanítását, táborokban beiktatunk szentmisét, istentiszteletet.

 

 

 

 

Mi a cserkészmódszer?

 A cserkészmódszer folyamatos, lelkiismeretre hallgató önnevelési rendszer, amely az alábbi elemekből tevődik össze: 

A Cserkésztörvény és fogadalmom. A cserkészmódszer „szíve” az alapelveket életszabályként megfogalmazó Cserkésztörvény és az azok megtartására önként tett fogadalom.

 

Cselekedve tanulás. A cserkészet arra törekszik, hogy az ismeretszerzés alapja a személyes megfigyelés, cselekvés és tapasztalat legyen.

 

Kiscsoportos (raj-őrsi) rendszer. A cserkészek a cserkészmozgalomban korosztályi igényeiknek megfelelően szerveződött öntevékeny kisközösségekben (őrsökben, rajokban, stb.) vesznek részt.

 

Folyamatos, ösztönző és változatos programok. A cserkészek a céloknak és a résztvevők érdeklődésének megfelelő folyamatos, ösztönző és változatos programokon és tevékenységekben vesznek részt, amelyek ismeretszerzést, játékokat, énekeket és hasznos gyakorlatokat, valamint közösségi szolgálatokat foglalnak magukba. Ezen tevékenységek keretét próbarendszerek határozzák meg.

 

Szimbolikus keret. A cserkészetben a jelképek és a keretmesés környezet használata olyan eszközök, amelyek a cserkészet által vállalt elvek és célok megértését segítik.

 

Természeti környezet. A természet minden téren előnyösen járul hozzá a fiatalok fejlődéséhez. Ezért a cserkészek a programokat lehetőleg a szabadban, természeti környezetben végzik.

 

Önnevelés. Minden cserkész tudatosan és aktívan vegyen részt saját fejlődésében személyes fejlődési célok és az ehhez vezető módszerek meghatározásával, illetve a feladatok végrehajtásával és értékelésével.

 

Felnőtt vezetők részvétele. A cserkészetben a felnőttek részvétele a felnőtt vezetők és a fiatalok önként vállalt kapcsolatán, barátságán alapszik. A vezető feladata az önnevelési folyamat segítése a cserkészet módszereivel, a céloknak és alapelveknek megfelelően.

 

 

Mit lehet tenni a cserkészetben?

Önként csatlakozni

Barátokat szerezni

Életformát tanulni és követni

Harcolni hibáid ellen

Másoknak örömet szerezni

Sokat játszani és vidámkodni

Túrázni szárazon és vízen, erdőkben és hegyek között

Táborozni télen-nyáron, igazi nomád életet élni

Megismerni a természetet

Népdalokat, néptáncokat, hagyományokat tanulni

Elsősegélyt nyújtani, életet menteni

Önfegyelmet, kitartást fejleszteni

Egészséges életet élni

Sportolni, versenyezni

Színészkedni, szerepelni, énekelni, zenélni,  bábozni

Fényképezni, újságot szerkeszteni, nyelvet tanulni

Kézműveskedni, fúrni-faragni, rajzolni és festeni

Sziklát mászni, barlangászni, evezni, úszni

A legügyesebbeknek külföldre utazni, nemzetközi táborba, jamboree-ba menni És még ezer egyéb dolgot...

 

 

 

 

Jelszó és köszöntés

Jelszavunk: Légy résen! Ez azt jelenti, hogy minden percben készen állunk, hogy a másikon segítsünk, hogy kötelességünket teljesítsük, és hogy tartsuk magunkat fogadalmunkhoz. Köszöntésünk így szól: Jó munkát! Ezzel azt idézzük föl, hogy a cserkészélet egy önkéntes, vidám munka, ami Isten áldásával embertársaink javára válik. Bármihez kezdünk, azt szeretnénk eredményesen és sikeresen befejezni, ezért kívánunk egymásnak:

 

Jó munkát!

 

 

 

 

 

bottom of page